Bestyrelse

Bestyrelsen består af:

Formand: Christina Anderson 22478288

Næstformand: Anne Karina Helding Jensen 31776957

Sekræter: Kristian Troelsen Bodal-Lauridsen 30637339

Kasserer: Kristian Troelsen Bodal-Lauridsen

Gymnastikformand: Katja Hønningen 26251254

Fodboldformand: Bo Olsen 40267161

Badmintonformand: Jesper Broby 21659310

Suppleanter: Anita Broby, Jesper Dethlefsen

© 2024 Vestermose IF - Login